SKRÓCIE

Budowa

Koło
Liczba par biegunów
Uszczelnienie wału

Dobór wielkości pomp

Kryteria wymiarowania
NPSH – wartość instalacji
Punkt pracy pompy odśrodkowej
Punkt projektowy pompy
Punkt projektowy systemu (docelowy punkt pracy)
Średnica rury
Tryb ssania z pompami odśrodkowymi o normalnym zasysaniu
Unikanie kawitacji
Wybór pompy
Wymagane NPSH
Wysokość ssania dla pomp odśrodkowych, które nie są samozasysające

Krzywe charakterystyczne

Charakterystyka systemu
Konwersja krzywej charakterystycznej dla różnych mediów
Konwersja krzywej charakterystycznej podczas obracania wirnika
Krzywa pompy
Mapa pompy
Obliczanie charakterystyki systemu
Prędkość – prawa powinowactwa

Systemy kanalizacyjne

Odpływ wody deszczowej QR
Odprowadzenie ścieków Qww
Pompowane medium w technologii ściekowej