Ciśnienie nominalne

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Ciśnienie nominalne jest wielkością przeznaczoną do standaryzacji komponentów, która jest skracana zgodnie z ISO 7268 międzynarodowym skrótem PN.

„Podawana jest bez jednostki. Jej wartość liczbowa oznacza dopuszczalne ciśnienie robocze w barach w temperaturze 20°C dla danego komponentu i wymienionego materiału. W technice pomp stosowane są nominalne poziomy ciśnienia zgodnie z DIN 2401.

Preferowane liczby dla nominalnego ciśnienia znamionowego to 1,6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 .... ”

Więcej artykułów na ten temat