Pompa standardowa

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Pompy standardowe to pompy zgodne z wytycznymi lub przepisami organizacji normalizacyjnej.

Normy regulują na przykład główne wymiary zespołu pompowego. Umożliwia to niezależną od producenta wymienność.

Do najważniejszych organizacji normalizacyjnych dla pomp należą:

  • ANSI Amerykański Narodowy Instytut Norm
  • API Amerykański Instytut Pertroleum
  • Brytyjskie Stowarzyszenie Producentów Pomp BPMA
  • DIN Niemiecki Instytut Normalizacyjny
  • Instytut Hydrauliki HI
  • Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO
  • UNI Unificazione Italiana
  • Stowarzyszenie Niemieckiej Inżynierii Mechanicznej i Zakładowej VDMA

Więcej artykułów na ten temat