Przepływ

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Przepływ tłoczny (szybkość tłoczenia) to użyteczny przepływ objętościowy dostarczany przez pompę przez jej przekrój wylotowy.

Docelowe natężenie przepływu dla projektu pompy jest określane na podstawie aplikacji, np. dla systemów grzewczych z obliczenia zapotrzebowania na ciepło lub dla systemów kanalizacyjnych z parametrów statystycznych dla maksymalnej oczekiwanej ilości ścieków. Dla wielu zastosowań istnieją normy krajowe i międzynarodowe.

Charakterystyki pompy odśrodkowej (np. wysokość tłoczenia, pobór mocy, sprawność) są określane w zależności od natężenia przepływu.

Więcej artykułów na ten temat

Wybór pompy

Pompy odśrodkowe powinny być tak dobrane, aby określony punkt projektowy układu leżał na krzywej charakterystycznej maksymalnej prędkości silnika w punkcie najlepszej sprawności (punkt projektowy) lub jak najbliżej niego.

Czytaj więcej