Punkt pracy pompy odśrodkowej

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Punkt pracy (również punkt pracy) jest wyjaśniony w DIN 24260 część 1 jako „punkt przecięcia między charakterystyką wysokości podnoszenia pompy H (Q) a charakterystyką wysokości podnoszenia systemu HA (Q).
Punkt pracy pompy odśrodkowej

Określa on wartości wydatku Q i wysokości podnoszenia H, które są ustawione w pracy stacjonarnej z prędkością n należącą do charakterystyki wysokości podnoszenia pompy.

Pożądany punkt pracy należy rozumieć jako punkt na krzywej charakterystycznej systemu, dla którego poszukiwana jest pompa zgodnie z obliczeniami rurociągu. Celem doboru jest (oprócz innych kryteriów, takich jak maksymalna wydajność) zminimalizowanie odchylenia między pożądanym punktem pracy a (rzeczywistym) punktem pracy.

Punkt pracy systemu znajduje się zawsze w punkcie przecięcia pompy i aktualnej charakterystyki systemu. Przy stałej prędkości migruje po krzywej dławienia ze wzrostem oporu rury do mniejszego przepływu objętościowego. Punkt pracy powinien być bliski optymalnej wydajności.

Więcej artykułów na ten temat