NPSH – wartość instalacji

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Wartość NPSH systemu jest zdefiniowana jako:
NPSH – wartość instalacji

NPSH dostępne = wartość NPSH systemu
p e = ciśnienie w przekroju wlotowym instalacji
p b = ciśnienie powietrza
p D = prężność par tłoczonego medium przed przekrojem wlotowym pompy
ρ = gęstość tłoczonego medium przed przekrojem wlotowym pompy
g = lokalne przyspieszenie ziemskie
z e = geodezyjna różnica wysokości między przekrojem wlotowym instalacji a poziomem odniesienia; znak ujemny ma zastosowanie, gdy poziom odniesienia znajduje się powyżej poziomu cieczy
H v = wielkość strat, wynikająca ze straty ciśnienia w układzie po stronie ssawnej

Punktem odniesienia dla wartości NPSH jest środek wirnika, czyli punkt przecięcia osi wału pompy z płaszczyzną prostopadłą do niej przez zewnętrzne punkty krawędzi natarcia łopatki.

Punkt pracy pompy odśrodkowej może być punktem pracy ciągłej tylko wtedy, gdy dotyczy tego punktu:

NPSH zakład & gt; NPSH pompa + dopłata za bezpieczeństwo

Więcej artykułów na ten temat

Wybór pompy

Pompy odśrodkowe powinny być tak dobrane, aby określony punkt projektowy układu leżał na krzywej charakterystycznej maksymalnej prędkości silnika w punkcie najlepszej sprawności (punkt projektowy) lub jak najbliżej niego.

Czytaj więcej