Wymagane NPSH

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Jest wartością NPSH pompy.
Wymagane NPSH

Wymagane NPSH to najmniejsza wartość NPSH, przy której spełnione jest określone kryterium kawitacji (np. zużycie kawitacyjne, propagacja pęcherzyków pary, wibracje, hałas, spadek wysokości głowicy).

W zależności od strumienia objętości Q, NPSH erf jest charakterystyką pompy odśrodkowej i jest określana jako charakterystyka pompy NPSH (Q) dla wielu typów. Przy niskim strumieniu objętości wartość NPSH jest prawie stała, podczas gdy przy dużych strumieniach objętości gwałtownie wzrasta.

Wartość NPSH pompy zmienia się wraz z prędkością i średnicą wirnika.

W przypadku niektórych typów pomp wartość NPSH można opcjonalnie zmniejszyć za pomocą dodatkowej konstrukcji. Typowym tego przykładem jest induktor, w którym wirnik osiowy z kilkoma łopatkami jest umieszczony bezpośrednio przed właściwym wirnikiem pompy odśrodkowej.

Więcej artykułów na ten temat

Ciśnienie pary

Ciśnienie pary (zwane również ciśnieniem nasycenia) to ciśnienie bezwzględne, jakie para substancji przyjmuje w równowadze z jej fazą ciekłą lub stałą, przy czym w technologii pomp odśrodkowych ważne jest tylko przejście między fazą gazową i ciekłą.

Czytaj więcej