pompa

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Pompa to maszyna do transportu cieczy lub gazów lub mieszanin cieczy, gazów i/lub ciał stałych.

W węższym znaczeniu, w przeciwieństwie do dmuchaw i sprężarek, mówi się o gazach i mediach ściśliwych, w przypadku pomp do mediów nieściśliwych mówi się o pompach do cieczy. Oznacza to, że objętość płynu pozostaje prawie stała wraz ze wzrostem ciśnienia. W praktyce obejmuje to również mieszaniny płynne o niskiej zawartości ciał stałych lub gazu.

Zgodnie z kierunkiem przepływu energii, wśród pracujących maszyn znajdują się pompy.

Więcej artykułów na ten temat