Unikanie kawitacji

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Jeżeli ciśnienie wlotowe dostępne w systemie, zwane również ciśnieniem statycznym, spada poniżej wysokości wlotu wymaganej dla pompy, należy zapewnić przynajmniej równowagę za pomocą odpowiednich środków.

Do tego nadają się:

  • Wzrost ciśnienia statycznego w miejscu montażu pompy (obniżyć wysokość pompy, np. od środka dachu w piwnicy, aby wykorzystać większe ciśnienie geodezyjne wyższego słupa wody. Pompa sam wyjściowy pozostaje niezmieniony).
  • Obniżenie temperatury pompowanego medium (obniżona prężność par p D ).
  • Zapewnij inną konstrukcję pompy (zmniejszenie prędkości nominalnej i/lub inną konstrukcję ze zmniejszoną wysokością ciśnienia trzymania pompy HH).

& nbsp;

Więcej artykułów na ten temat

Wybór pompy

Pompy odśrodkowe powinny być tak dobrane, aby określony punkt projektowy układu leżał na krzywej charakterystycznej maksymalnej prędkości silnika w punkcie najlepszej sprawności (punkt projektowy) lub jak najbliżej niego.

Czytaj więcej