Pompa odśrodkowa z silnikiem kołnierzowym

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
W technologii budowlanej konstrukcja z silnikiem kołnierzowym jako pompą rzędową sprawdziła się również w przypadku większych wydajności.
Pompa odśrodkowa z silnikiem kołnierzowym

Pompa przewodowa Wilo, seria IL

Pompy mogą być instalowane bezpośrednio w rurociągu lub wsparte na fundamentach lub konsolach.

Wysokie ciągłe obciążenie temperaturowe (do 140°C) i duża gładkość wynikająca z odpowiednio zaprojektowanej obudowy pompy, wirników i silników napędowych to decydujące cechy konstrukcyjne pomp opracowanych specjalnie dla technologii budowlanej. Niskie prędkości przepływu zarówno w korpusie pompy, jak iw króćcach sprawiają, że specjalne środki ochrony przed hałasem (kompensator) są zbędne.

Więcej artykułów na ten temat