Kryteria wymiarowania

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Wymiarowanie pomp i przewodów ciśnieniowych należy przeprowadzić krok po kroku.

Cztery najważniejsze kryteria to:
JAKI rodzaj medium? - & gt; Pompowane medium
ILE KWOTY? - & gt; Ocena dostawy
GDZIE, jak daleko, jak wysoko? - & gt; Linia przenośnika
CZYM należy pompować? - & gt; Jednostka przenośnika

Jeśli znana jest wydajność i odległość podawania, wysokość podnoszenia można obliczyć na podstawie obliczeń strat ciśnienia. Szybkość podawania i wysokość podnoszenia razem tworzą docelowy punkt pracy dla projektu pompy.

Więcej artykułów na ten temat