Pompowane medium w technologii ściekowej

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
W obszarze technologii oczyszczania ścieków i ścieków można zasadniczo rozróżnić ścieki bezkałowe (szary) i ścieki zawierające fekalia (czarne wody).

Przy wymiarowaniu należy zwrócić uwagę na zastosowanie agregatów w wykonaniu przeciwwybuchowym do tłoczenia ścieków zawierających fekalia z włazów podłączonych do publicznej sieci kanalizacyjnej.

Zobacz też na przykład UVV 54.
§2 Sieć kanalizacyjna, jej punkty dostępu, studnie, szyby i odpływy deszczowe oraz punkty zbiorcze i wentylacyjne w sieci rurociągów ciśnieniowych są w całości uważane za potencjalnie wybuchowe ...
lub wytyczne ochrony przeciwwybuchowej (Ex-RL) zrzeszenia ubezpieczycieli od odpowiedzialności pracodawców (GUV 19.8) Wydanie 06.96, zbiór przykładów, numer seryjny 7.3.1.1.

Ale są też inne przepisy, które trzeba wziąć pod uwagę. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące konkretnego przypadku można uzyskać od stowarzyszenia branżowego, organu nadzoru handlowego, TÜV lub urzędu budowlanego.

Więcej artykułów na ten temat