Wybór pompy

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Pompy odśrodkowe powinny być tak dobrane, aby określony punkt projektowy układu leżał na krzywej charakterystycznej maksymalnej prędkości silnika w punkcie najlepszej sprawności (punkt projektowy) lub jak najbliżej niego.
Wybór pompy

Jeżeli określony punkt pracy instalacji grzewczej leży pomiędzy dwiema charakterystykami pompy, zaleca się wybór mniejszej. Związane z tym zmniejszenie natężenia przepływu nie ma znaczącego wpływu na efektywną moc grzewczą w systemie grzewczym. Z drugiej strony istnieją zalety, takie jak zmniejszony poziom hałasu, niższe koszty zakupu i lepsza efektywność ekonomiczna. W technice grzewczej niedoszacowanie obliczonego strumienia objętości do ok. 10% jest powszechne.

Aby uniknąć kawitacji (tworzenie się pary wewnątrz pompy), w króćcu ssawnym pompy musi być zawsze wystarczające nadciśnienie (wysokość wlotu) w porównaniu z ciśnieniem pary medium transportowego. W przypadku pomp pracujących na mokro minimalna wysokość ssania jest określona jako miara wymaganego nadciśnienia. Informacje NPSH są zwykle używane w przypadku silników suchobiegowych.

Więcej artykułów na ten temat