Prędkość – prawa powinowactwa

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Prawo powinowactwa opisuje zależność prędkości parametrów tłoczenia pomp odśrodkowych. Można go wyprowadzić jako przypadek szczególny z ogólnych relacji podobieństwa.
Prędkość – prawa powinowactwa

Obowiązują następujące zasady:

1. Prawo modelowe
„”

2. Prawo modelowe

3. Prawo modelowe

Q - natężenie przepływu
H - głowica dostarczająca
P - pobór mocy
n - prędkość
Wskaźniki odnoszą się do odpowiedniej prędkości.

Prawa powinowactwa odnoszą się dokładnie do przepływów beztarciowych, nieściśliwych. W przypadku zastosowań technicznych należy je traktować jako rozwiązanie przybliżone.

Ogólnie rzecz biorąc, te prawa powinowactwa są niezależne od tego, jak zmiana prędkości jest technicznie realizowana. Tradycyjnie dla małych i średnich pomp wprowadzano stopniową zmianę prędkości poprzez zmianę uzwojeń. W międzyczasie zostały one w dużej mierze zastąpione przez przetwornice częstotliwości.

Wolnoobrotowe napędy elektryczne są bardzo drogie w przypadku większych pomp odśrodkowych, dlatego w takich przypadkach stosuje się przekładnie redukcyjne.

Silniki spalinowe są również wykorzystywane do użytku mobilnego. Mają one również zmienną prędkość w określonym zakresie.

Więcej artykułów na ten temat