Najlepsza prędkość przepływu

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Najlepsze natężenie przepływu to natężenie przepływu w punkcie najlepszej sprawności, tj. punkcie, w którym krzywa sprawności pompy osiąga maksimum.

Ten punkt jest również nazywany punktem projektowym (BEP = punkt najlepszej wydajności) pompy. Położenie punktu zmienia się wraz ze zmianą parametrów hydraulicznych pompy, takich jak średnica wirnika lub prędkość lub lepkość pompowanego medium.

Celem optymalnego doboru pompy jest to, aby pompa pracowała w punkcie projektowym tak, aby osiągnąć maksymalną sprawność.

Więcej artykułów na ten temat