GENEL BAKIŞ

Yapı tarzı

Kutup çifti sayısı
salmastra
Teker

Boyutlandırma

Boru çapı
Kavitasyonun önlenmesi
Kendinden emişli olmayan santrifüj pompalar için emiş yüksekliği
Normal beslemeli santrifüj pompalarla emme işlemi
NPSH – kurulumun değeri
NPSH gerekli
Ölçülendirme kriterleri
Pompa seçimi
Pompanın tasarım noktası
Santrifüj pompanın çalışma noktası
Sistemin tasarım noktası (hedef çalışma noktası)

Karakteristik eğriler

Çarkı döndürürken karakteristik eğri dönüşümü
Farklı ortamlar için karakteristik eğri dönüşümü
Hız – Yakınlık Kanunları
Pompa eğrisi
Pompa haritası
Sistem karakteristiği
Sistem karakteristiğinin hesaplanması

Atık su sistemleri

Atık su deşarjı Qww
Atık su teknolojisinde pompalanan ortam
Yağmur suyu akışı QR