Całkowita wysokość statyczna

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Wysokość podnoszenia statycznego oznacza tę część krzywej H-Q, która nie jest związana z przepływem.
Całkowita wysokość statyczna

Składa się zasadniczo z dwóch części:

  1. Różnica ciśnień między stroną tłoczną a zbiornikiem po stronie ssawnej. Zero dla otwartych zbiorników i zamkniętych systemów cyrkulacyjnych.
  2. Różnica wysokości między poziomami cieczy w zbiornikach po stronie tłocznej i ssawnej odpowiednio do wlotu i wylotu systemu. Wartość zero dla systemów obiegu zamkniętego.

Oznacza to, że dla systemów cyrkulacyjnych wysokość statyczna jest zawsze zerowa,

pin, pout = ciśnienia na ssaniu i poziomy cieczy na tłoczeniu
ρ = gęstość płynu
g = grawitacja (9,81 m/s2)
Hgeo = statyczna różnica wysokości między poziomami cieczy na ssaniu i tłoczeniu

 

Więcej artykułów na ten temat