Wielostopniowe pompy odśrodkowe

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
W wielostopniowych pompach odśrodkowych szeregowe połączenie kilku wirników zwiększa wysokość podnoszenia pompy.

W ten sposób przepływ jest kierowany od wylotu poprzedniego wirnika do wlotu następnego. Pod względem konstrukcyjnym wysokociśnieniowa pompa odśrodkowa jest często projektowana jako pompa sekcyjna.

Przy tej samej konstrukcji ciśnienie tłoczenia (wysokość tłoczenia) wzrasta proporcjonalnie do liczby wirników o tej samej wydajności. Jeśli pominie się dodatkowe straty spowodowane ugięciem przepływu na wlocie i wylocie, sprawność hydrauliczna jest niezależna od liczby stopni. Oznacza to, że charakterystykę wielostopniowych pomp odśrodkowych można przeliczyć na dobre przybliżenie w następujący sposób:

H n (Q) = n / m H m (Q)
P 2, n (Q) = n / m P 2, m ( Q)
η hydr, n (Q) = η hydr, m (Q)
NPSH n (Q) = NPSH m (Q)

n, m - liczba wirników
Q - natężenie przepływu
H - głowica dostarczająca
P2 - moc na wale
η - wydajność

Więcej artykułów na ten temat