Liczba par biegunów

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Liczba par biegunów określa prędkość synchroniczną silnika trójfazowego.

n synchronizacja = prędkość synchroniczna
f = częstotliwość sieci w sieci trójfazowej
p = liczba par biegunów silnika trójfazowego

Należy zauważyć, że w powyższej zależności prędkość jest uzyskiwana ws -1 jeśli częstotliwość jest używana w Hz.

liczba par biegunów 1 2 3 4 5 6 Prędkość synchroniczna (przy 50 Hz) n [rpm] 3000 1500 1000 750 600 500 Prędkość synchroniczna (przy 60 Hz) n [rpm] 3600 1800 1200 900 720 600

Znamionowa prędkość przy pełnym obciążeniu trójfazowych silników asynchronicznych jest o kilka procent niższa od prędkości synchronicznej z powodu poślizgu.

Więcej artykułów na ten temat