Ciśnienie pary

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Ciśnienie pary (zwane również ciśnieniem nasycenia) to ciśnienie bezwzględne, jakie para substancji przyjmuje w równowadze z jej fazą ciekłą lub stałą, przy czym w technologii pomp odśrodkowych ważne jest tylko przejście między fazą gazową i ciekłą.

Ciśnienie pary pompowanej cieczy znacząco wpływa na zachowanie się kawitacji, a tym samym na wartość NPSH układu.

Prężność pary jest jedną z najważniejszych właściwości cieczy przy doborze pomp i zależy od temperatury cieczy.

Więcej artykułów na ten temat

Wybór pompy

Pompy odśrodkowe powinny być tak dobrane, aby określony punkt projektowy układu leżał na krzywej charakterystycznej maksymalnej prędkości silnika w punkcie najlepszej sprawności (punkt projektowy) lub jak najbliżej niego.

Czytaj więcej