Charakterystyka systemu

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Krzywa charakterystyczna systemu (również krzywa charakterystyki systemu) opisuje zależność wymaganej wysokości podnoszenia H A dla systemu od natężenia przepływu Q.
Charakterystyka systemu

Charakterystyka systemu składa się z części statycznej i dynamicznej.

H A = H A, 0 + H v (Q)

Charakteryzuje się głównie statyczną różnicą wysokości H Geo między poziomami cieczy w zbiorniku ssawnym i ciśnieniowym oraz stratami tarcia H v w całym układzie przepływu cieczy.

Składowa statyczna H A, 0 jest niezależna od natężenia przepływu (a tym samym od natężenia przepływu). Zawiera geodezyjną różnicę wysokości oraz różnicę ciśnień między zbiornikiem ssawnym i ciśnieniowym lub punktem wejścia i wyjścia rozpatrywanego systemu. Przy obiegach zamkniętych (np. obieg grzewczy) wysokość statyczna wynosi zawsze zero.

Część dynamiczna charakterystyki opisuje straty w rurach, które zależą od natężenia przepływu. W przypadku turbulentnego przepływu płynów NEWTON przy stałych współczynnikach strat elementów układu, krzywa charakterystyczna daje parabolę kwadratową. Jeśli znana jest wysokość statyczna i docelowy punkt pracy, charakterystyka systemu może być wyświetlana z wystarczającą dokładnością.

Więcej artykułów na ten temat

Wybór pompy

Pompy odśrodkowe powinny być tak dobrane, aby określony punkt projektowy układu leżał na krzywej charakterystycznej maksymalnej prędkości silnika w punkcie najlepszej sprawności (punkt projektowy) lub jak najbliżej niego.

Czytaj więcej