Punkt projektowy pompy

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Punkt projektowy pompy odśrodkowej to punkt pracy, w którym pompa osiąga maksymalną wydajność.

Jest on określany przez natężenie przepływu i wysokość podnoszenia przy odpowiedniej prędkości roboczej. Podczas pompowania mediów o dużej lepkości, charakterystyka pompy, a tym samym również punkt projektowy, przesuwa się w porównaniu z krzywą charakterystyki zarejestrowaną dla wody.

Więcej artykułów na ten temat