Moc na wale

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Moc na wale (również moc sprzęgła) to moc mechaniczna przekazywana z silnika do pompy.

Wymagana moc na wale pompy jest podana jako krzywa charakterystyczna w zależności od natężenia przepływu. Charakterystyka zmienia się, gdy prędkość pompy zmienia się zgodnie z prawami powinowactwa.

Moc pompy na wale jest wprost proporcjonalna do gęstości pompowanego medium. W przypadku mediów o dużej lepkości moc na wale zależy również od lepkości.

W zależności od zastosowania i wielkości pompy napęd jest zaprojektowany tak, aby moc silnika była większa lub równa

  • moc na wale w punkcie pracy lub
  • maksymalna moc charakterystyki,

każdy plus dopłata za bezpieczeństwo w wysokości co najmniej 5%.

Wymagany margines bezpieczeństwa zależy od wymaganej mocy silnika. Podczas gdy dopłata za bezpieczeństwo jest zmniejszona do 5% w przypadku większych silników, dopłaty w wysokości ponad 20% są stosowane w przypadku mniejszych mocy. Ponadto znamionową moc silnika dla silników standardowych należy jeszcze przeliczyć na warunki otoczenia.

P 2 jest używany jako symbol mocy na wale.

Więcej artykułów na ten temat