Odprowadzenie ścieków Qww

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
O wymiarowaniu decyduje przewidywany odpływ ścieków.

Odpływ ścieków Q ww zgodnie z DIN EN 12056-2 jest określany z sumy wartości przyłącza (DU), z uwzględnieniem jednoczesności, gdzie K jest wartością orientacyjną dla wskaźnika odpływu . Zależy to od rodzaju budynku i wynika z częstotliwości użytkowania obiektów odwadniających.

Q ww - odprowadzanie ścieków
K - wskaźnik rozładowania
DU - podłączone obciążenie
Q tot - całkowity odpływ ścieków
Q s - ciągłe wyładowanie (bez redukcji dla jednoczesności)

Z sumy DU można obliczyć zrzut ścieków Q ww przy użyciu powyższego wzoru, biorąc pod uwagę odpowiedni wskaźnik zrzutu K. Jeżeli ustalony zrzut ścieków Q ww jest mniejszy niż największa wartość przyłącza pojedynczego obiektu odwadniającego, decydująca jest ta ostatnia (wartość graniczna).

Więcej artykułów na ten temat