gęstość

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Gęstość jest ważną właściwością płynu, która zależy od temperatury. Gęstość pompowanego medium ma bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie mocy pompy.

Zapotrzebowanie mocy mechanicznej pompy odśrodkowej (moc na wale) jest wprost proporcjonalne do gęstości pompowanego medium.
P 2 ~ ρ

P 2 = moc na wale
ρ = gęstość pompowanego medium

Natomiast krzywa dławienia pompy H (Q) i sprawność η (Q) są niezależne od gęstości.

Te zależności są automatycznie brane pod uwagę przez oprogramowanie doboru pomp.

Więcej artykułów na ten temat