Prędkość przepływu

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Średnia prędkość przepływu jest ilorazem przepływu objętościowego przez rozważane pole przekroju.

v = Q / A

v - średnia prędkość przepływu
Q - przepływ objętościowy
A - obszar przepływu

Dla przekroju kołowego wyniki z

A = p / 4 D 2

v = 4 Q / (p D 2 )

D - średnica przepływającego obszaru kołowego (średnica wewnętrzna rury)

Zazwyczaj c lub v są używane jako symbole średniej prędkości przepływu. Często v jest używane dla lokalnej prędkości, podczas gdy c jest używane jako symbol dla średniej prędkości. DIN 24260 przewiduje symbol v dla średniej prędkości.

Średnie natężenie przepływu jest ważnym parametrem przy wyborze optymalnej średnicy rury dla nowej rury.

Więcej artykułów na ten temat