Całkowita głowa

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Całkowita wysokość podnoszenia wymagana dla pompy wynika z sumy statycznej wysokości podnoszenia i spadku ciśnienia w rurze.

Wysokość podnoszenia jest definiowana jako efektywna siła mechaniczna wywierana przez pompę na pompowane medium i wyrażona jako jednostka masy z lokalną stałą grawitacji.

Przy stałej prędkości i stałym przepływie jest niezależny od gęstości płynu, ale zależy od jego lepkości.

Więcej artykułów na ten temat

Wybór pompy

Pompy odśrodkowe powinny być tak dobrane, aby określony punkt projektowy układu leżał na krzywej charakterystycznej maksymalnej prędkości silnika w punkcie najlepszej sprawności (punkt projektowy) lub jak najbliżej niego.

Czytaj więcej