Pentair prezentuje pozytywny wpływ na ludzi i planetę w raporcie korporacyjnej odpowiedzialności za 2022 r.

27.04.2023
Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na oryginał
Firma Pentair opublikowała Raport odpowiedzialności korporacyjnej za 2022 r., w którym opisuje wysiłki firmy na rzecz uczynienia lepszych rzeczy niezbędnymi za pośrednictwem swoich produktów i rozwiązań dla ludzi i planety.
Pentair prezentuje pozytywny wpływ na ludzi i planetę w raporcie korporacyjnej odpowiedzialności za 2022 r.

(Źródło obrazu: Pentair plc.)

„W firmie Pentair nasze działania w zakresie odpowiedzialności społecznej i program odpowiedzialności korporacyjnej opierają się na zasadzie „Making Better Essential” — powiedział John L. Stauch, prezes i dyrektor generalny firmy Pentair. „Minimalizacja wpływu na środowisko ma zasadnicze znaczenie dla tworzonych przez nas produktów, oferowanych przez nas rozwiązań, obsługiwanych klientów oraz sposobu, w jaki działamy. Wierzymy, że dzięki naszej misji pomagania światu w zrównoważonym przemieszczaniu się, ulepszaniu wody i cieszeniu się nią możemy uczynić naszą planetę lepszą i sprostać najtrudniejszym wyzwaniom związanym z wodą na świecie”.

W raporcie podkreślono postępy w realizacji strategicznych celów firmy Pentair w zakresie odpowiedzialności społecznej, które koncentrują się na obszarach ważnych dla pracowników, klientów i akcjonariuszy, w tym następujące najważniejsze wydarzenia z 2022 r.:

 • Najważniejsze postępy w redukcji śladu węglowego: całkowite emisje gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 firmy Pentair zmniejszyły się o 29% w porównaniu z wartością bazową z 2019 r.
 •  Najważniejsze postępy w redukcji zużycia wody: bezwzględny pobór wody przez firmę Pentair w ramach jej działalności spadł o 0,7% w porównaniu z wartością bazową z 2019 r. i stanowi spadek o 9,3% w porównaniu z 2021 r.
 •  Najważniejsze postępy w projektowaniu pod kątem zrównoważonego rozwoju: 100% nowych produktów Pentair zostało ocenionych za pomocą karty wyników zrównoważonego rozwoju produktu. Ponadto:
  •  Pentair udoskonalił swój proces innowacji, włączając zrównoważony rozwój jako wymagany czynnik do przeglądu, wraz z przeglądem innych atrybutów produktu, w ramach procesu komercjalizacji produktu.
  •  Firma Pentair opracowała standardowe procesy oceny oświadczeń o wpływie produktu na zrównoważony rozwój i wdrożyła narzędzie do oceny cyklu życia.
 •  Najważniejsze postępy w zakresie odpowiedzialnego łańcucha dostaw: Pentair pomyślnie wprowadził odświeżony i udoskonalony Kodeks postępowania dostawców.

Firma wdrożyła również proces oceny nowych dostawców w zakresie środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) we współpracy z zewnętrznym ekspertem i oceniła dojrzałość ESG około 46% z 80% największych istniejących dostawców pod względem wydatków.

 •  Włączenie & Najważniejsze postępy w zakresie różnorodności: Kontynuowane są skoncentrowane wysiłki na rzecz poprawy reprezentacji różnorodności:
  •  Reprezentacja kobiet wśród pracowników firmy Pentair wyniosła 32% (w 2019 r. 30%), a kobiet na stanowiskach kierowniczych 32% (w 2019 r. 28%).
  •  Reprezentacja kolorowych osób ze Stanów Zjednoczonych (POC) wśród pracowników wyniosła 40% (wartość wyjściowa w 2019 r. wyniosła 39%), a reprezentacja POC w Stanach Zjednoczonych na stanowiskach kierowniczych wyniosła 25% (wartość wyjściowa w 2019 r. wyniosła 23%).

„Miniony rok był ekscytujący dla Pentair, ponieważ kontynuowaliśmy nasze postępy na drodze do zostania wiodącą firmą zajmującą się zrównoważonym rozwojem. Jestem dumna z naszych osiągnięć, ponieważ osiągnęliśmy istotne postępy w realizacji naszych strategicznych celów” — powiedziała Karla Robertson, wiceprezes wykonawczy, radca prawny, sekretarz i dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej. „Z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój naszego pozytywnego wpływu, dostarczając produkty i rozwiązania, które pomogą światu w zrównoważonym poruszaniu się, ulepszaniu i cieszeniu się wodą, najważniejszym zasobem życia”.

Pozytywny wpływ produktów i rozwiązań Pentair oraz inicjatyw w miejscu pracy w 2022 roku jest znaczący, co dodatkowo podkreślono w Raporcie:

 •  83% rozwiązań wspierało efektywność energetyczną, wymagając mniej energii do działania lub wspomagając bardziej wydajne działanie szerszych systemów
 •  71% rozwiązań wspierało oszczędne gospodarowanie wodą, pomagając redukować, ponownie wykorzystywać lub odzyskiwać wodę, bezpośrednio lub pośrednio
 •  Zdolność filtrowania wody w mieszkaniach pomogła uniknąć 7 767 579 509 plastikowych butelek jednorazowego użytku
 •  Dostarczanie klientom rozwiązań do odzyskiwania dwutlenku węgla o zdolności do odzyskiwania 7,61 miliona ton metrycznych dwutlenku węgla rocznie
 •  37% całkowitego zużycia energii przez firmę Pentair pochodziło ze źródeł odnawialnych, co odpowiada 18% całkowitego zużycia energii
 •  Jedenasty rok z rzędu uznany za Partnera Roku ENERGY STAR
 •  Nazwana jedną z najlepszych pracodawców dla kobiet w 2022 r. według magazynu Forbes
 •  Otrzymał ocenę MSCI ESG na poziomie AAA

Firma Pentair nawiązała współpracę z podmiotem zewnętrznym w celu zapewnienia danych dotyczących gazów cieplarnianych, wody, bezpieczeństwa i różnorodności, integracji i równości w Raporcie o odpowiedzialności korporacyjnej 2022.

Źródło: Pentair plc.

Więcej artykułów na ten temat

Nowy Spaix 6 promuje zrównoważony wybór systemów pomp

23.10.2023 -

Klienci oprogramowania doboru pomp Spaix mają na co czekać: najnowsza wersja zostanie uruchomiona pod koniec października. Oprócz wielu nowych funkcji, wydajność programu została dodatkowo poprawiona. Ponadto producent VSX – VOGEL SOFTWARE szczególną uwagę poświęcił tematowi zrównoważonego rozwoju w Spaix 6.

Czytaj więcej

Zmiany w Zarządzie GF

12.10.2023 -

Hubert Achermann, Wiceprezes Zarządu GF i niezależny Dyrektor Główny odchodzi z Zarządu po osiągnięciu wymaganego wieku. Rada Dyrektorów GF zaproponuje Stefana Räbsamen jako nowego członka na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się 17 kwietnia 2024 r.

Czytaj więcej