płyn NEWTONA

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Płyn jest wówczas cieczą NEWTONA, jeśli zachodzi prawo tarcia NEWTONA (również prawo przepływu NEWTONA), tj. H. naprężenie ścinające jest proporcjonalne do gradientu prędkości prostopadłego do kierunku przepływu. Dlatego lepkość zależy tylko od temperatury.

W przypadku przepływu jednowymiarowego obowiązują następujące zasady:

& nbsp;

Płyny NEWTON są stosowane m.in. w procesach przepływowych:

  • woda
  • Oleje
  • Gazy
  • Merkury
  • Alkohol
  • Benzyna

Jeśli nie wiadomo, czy medium wykazuje przepływ newtonowski, czy nie, należy przeprowadzić testy laboratoryjne.

& nbsp;

Więcej artykułów na ten temat

lepkość

Przez lepkość (również wiązkość) rozumie się właściwość materiału spowodowaną oddziaływaniami molekularnymi, dzięki której zmianie kształtu (odkształceniu) przeciwdziała tarcie wewnętrzne.

Czytaj więcej

Ciśnienie pary

Ciśnienie pary (zwane również ciśnieniem nasycenia) to ciśnienie bezwzględne, jakie para substancji przyjmuje w równowadze z jej fazą ciekłą lub stałą, przy czym w technologii pomp odśrodkowych ważne jest tylko przejście między fazą gazową i ciekłą.

Czytaj więcej