Wysokość geodezyjna

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Wysokość geodezyjna Hgeo jest proporcją wysokości podnoszenia, która wynika z różnicy pomiędzy wysokością poziomu cieczy po stronie ssawnej i tłocznej.

W układach zamkniętych (np. obiegach grzewczych lub chłodzących) wysokość geodezyjna wynosi zero.

Więcej artykułów na ten temat