Kawitacja

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Podczas kawitacji (powstawania wgłębień) w cieczy nagle tworzą się lokalne pęcherzyki pary.

Powstają one, gdy ciśnienie statyczne cieczy spada poniżej ciśnienia pary związanego z odpowiednią temperaturą. Jeśli ciśnienie statyczne ponownie wzrośnie powyżej ciśnienia pary, patrząc w kierunku przepływu, pęcherzyki pary nagle się skondensują.

Kawitacja może prowadzić do przedwczesnego zużycia materiału oraz emisji hałasu. Dlatego w miarę możliwości należy unikać kawitacji.

Więcej artykułów na ten temat

Wybór pompy

Pompy odśrodkowe powinny być tak dobrane, aby określony punkt projektowy układu leżał na krzywej charakterystycznej maksymalnej prędkości silnika w punkcie najlepszej sprawności (punkt projektowy) lub jak najbliżej niego.

Czytaj więcej