PŘEHLED

Konstrukce

Kolo
Počet párů pólů
Těsnění hřídele

Rozměry

Konstrukční bod čerpadla
Kritéria kótování
Návrhový bod systému (cílový provozní bod)
NPSH – hodnota instalace
Pracovní bod odstředivého čerpadla
Průměr trubky
Průměr trubky
Sací provoz s odstředivými čerpadly s normálním plněním
Sací výška pro odstředivá čerpadla, která nejsou samonasávací
Výběr čerpadla
Vyžaduje se NPSH
Zamezení kavitaci

Výkonové křivky

Charakteristika systému
Křivka čerpadla
Mapa pumpy
Přepočet charakteristické křivky při otáčení oběžného kola
Převod charakteristické křivky pro různá média
Rychlost – zákony afinity
Výpočet charakteristiky systému

Kanalizace

Čerpané médium v technologii odpadních vod
Odtok dešťové vody QR
Vypouštění odpadních vod Qww