Odpływ wody deszczowej QR

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Wartości opadów zależą od klimatu i różnią się znacznie w zależności od regionu. Występujące opady dzielą się na:

r 5/2 Pięciominutowy deszcz, którego statystycznie należy się spodziewać raz na 2 lata
r 5/100 Pięciominutowy deszcz, którego statystycznie należy się spodziewać raz na 100 lat

Jako przykłady podano wartości dla wielu niemieckich miast w normie DIN 1986-100. Wartości różnią się od r 5/2 = 200 do 250 l / (s ha) lub r 5/100 = 800 l / (s ha) [1 ha = 10000 m²].

Informacje o zdarzeniach deszczowych można uzyskać od lokalnych władz lub alternatywnie od Niemieckiej Służby Pogodowej. Wartości odniesienia podano w DIN EN 1986-100 Załącznik A.

W przypadku braku wartości należy przyjąć r T (n) = 200 l / (s ha). Ze względów ekonomicznych i w celu zapewnienia zdolności do samooczyszczania systemy przewodów i związane z nimi elementy systemu kanalizacji deszczowej należy zwymiarować pod kątem średniej wielkości opadów.

Obliczony deszcz mieści się w zakresie normy DIN 1986-100 jako wyidealizowane zdarzenie deszczowe (deszcz blokowy) o stałym natężeniu deszczu przez 5 minut. Jednoroczność (T n ), która ma być stosowana w każdym przypadku dla przypadku projektowego, jest określona przez zadanie. Zdarzeń deszczu powyżej obliczonego deszczu (r 5/2 ) należy się spodziewać zgodnie z planem.

Więcej artykułów na ten temat

Wybór pompy

Pompy odśrodkowe powinny być tak dobrane, aby określony punkt projektowy układu leżał na krzywej charakterystycznej maksymalnej prędkości silnika w punkcie najlepszej sprawności (punkt projektowy) lub jak najbliżej niego.

Czytaj więcej