NPSH

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Hodnota NPSH (Net Positive Saction Head) popisuje čistou hladinu energie ve vstupním průřezu čerpadla.

Vypočítává se z absolutní hladiny energie mínus hladina vypařovacího tlaku. Úroveň vypařovacího tlaku se počítá s vypařovacím tlakem, který odpovídá teplotě převládající ve vstupním průřezu čerpadla.

Stávající hodnotou NPSH se rozumí NPSH daná systémem pro daný průtok a příslušnou dopravovanou kapalinu. (hodnota NPSH systému)

Požadovaná NPSH je nejmenší hodnota NPSH, při které je splněno určité kavitační kritérium (např. kavitační opotřebení, šíření bublin páry, vibrace, hluk, pokles dopravní výšky).

Další články k tématu

Výběr čerpadla

Odstředivá čerpadla je třeba volit tak, aby specifikovaný návrhový bod systému ležel na charakteristické křivce maximálních otáček motoru v bodě nejlepší účinnosti (konstrukční bod) nebo co nejblíže k němu.

Číst dál

Zamezení kavitaci

Pokud vstupní tlak dostupný v systému, známý také jako statický tlak, klesne pod vstupní výšku potřebnou pro čerpadlo, musí být pomocí vhodných opatření zajištěna alespoň rovnováha.

Číst dál