Vícestupňová odstředivá čerpadla

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
U vícestupňových odstředivých čerpadel zvyšuje sériové zapojení několika oběžných kol dopravní výšku čerpadla.

Proud je tak směrován z výstupu předchozího oběžného kola do vstupu následujícího. Vysokotlaké odstředivé čerpadlo je konstrukčně často řešeno jako sekční.

Při stejné konstrukci se výtlačný tlak (výtlačná výška) zvyšuje úměrně počtu oběžných kol se stejnou výtlačnou rychlostí. Při zanedbání dodatečných ztrát v důsledku vychýlení proudění na vstupu a výstupu je hydraulická účinnost nezávislá na počtu stupňů. To znamená, že charakteristiky vícestupňových odstředivých čerpadel lze převést na dobrou aproximaci následovně:

H n (Q) = n / m H m (Q)
P 2, n (Q) = n / m P 2, m ( Q)
η hydr, n (Q) = η hydr, m (Q)
NPSH n (Q) = NPSH m (Q)

n, m - počet oběžných kol
Q - průtok
H - dodací hlava
P2 - výkon hřídele
η - účinnost

Další články k tématu