Celková hlava

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Celková dopravní výška potřebná pro čerpadlo vyplývá ze součtu statické dopravní výšky a ztrátové výšky potrubí.

Dopravní výška je definována jako efektivní mechanická síla vyvíjená čerpadlem na čerpané médium a vyjádřená jako jednotka hmotnosti s lokální gravitační konstantou.

Při konstantní rychlosti a konstantním průtoku je nezávislý na hustotě kapaliny, ale závislý na její viskozitě.

Další články k tématu

Výběr čerpadla

Odstředivá čerpadla je třeba volit tak, aby specifikovaný návrhový bod systému ležel na charakteristické křivce maximálních otáček motoru v bodě nejlepší účinnosti (konstrukční bod) nebo co nejblíže k němu.

Číst dál