Přepočet charakteristické křivky při otáčení oběžného kola

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Otáčení oběžného kola je zmenšení průměru oběžného kola odstředivého čerpadla s cílem přizpůsobit pracovní bod specifikacím.
Přepočet charakteristické křivky při otáčení oběžného kola

Přibližně platí:

Q = průtok
H = dopravní hlava
D = průměr oběžného kola
r = index pro zmenšený průměr oběžného kola
t = index pro průměr referenčního kola

Z tohoto vztahu lze zhruba určit křivku škrticí klapky H (Q).

Přesnější výpočet však vyžaduje zohlednění charakteristických map, ve kterých je každé charakteristické křivce přiřazen průměr oběžného kola. Nový průběh charakteristiky je určen interpolací převodu ze sousedních charakteristik. Pro plné využití efektivity procesu se doporučuje zaznamenat mapu oběžného kola s minimálně třemi charakteristickými křivkami. Pokud existuje velký kalibrační rozdíl mezi nejmenším a největším průměrem oběžného kola, jsou vyžadovány některé (2..4) mezilehlé charakteristiky.

Alternativní metoda výpočtu je popsána v ISO 9906. Je nutné znát střední průměr oběžného kola na náběžné hraně D 1 . Tento postup je dle normy platný pro

    • Snížení průměru až o max. 5 %
    • Zadejte číslo K ≤ 1,5
    • nezměněná geometrie čepele (výstupní úhel, kužel atd.) po otočení

D 1 = Střední průměr na náběžné hraně oběžného kola

U čerpadel s typovým číslem K ≤ 1,0 a maximálním zmenšením průměru oběžného kola o 3 % lze účinnost považovat za konstantní.

Další články k tématu