Pracovní bod odstředivého čerpadla

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Pracovní bod (také pracovní bod) je vysvětlen v DIN 24260 část 1 jako „průsečík mezi charakteristikou dopravní výšky čerpadla H (Q) a charakteristikou dopravní výšky systému HA (Q).
Pracovní bod odstředivého čerpadla

Udává hodnoty výtlačného průtoku Q a výtlačné výšky H, které jsou nastaveny ve stacionárním provozu s otáčkami n příslušejícími výtlačné výšce čerpadla.

Požadovaným provozním bodem je třeba rozumět bod na charakteristické křivce systému, pro který se podle výpočtů potrubí hledá čerpadlo. Cílem výběru je (kromě dalších kritérií, jako je maximální účinnost) minimalizace odchylky mezi požadovaným provozním bodem a (skutečným) pracovním bodem.

Pracovní bod systému je vždy v průsečíku mezi čerpadlem a aktuální charakteristikou systému. Při konstantní rychlosti migruje na křivce škrticí klapky se zvyšujícím se odporem potrubí k menšímu objemovému průtoku. Pracovní bod by měl být blízko optimální účinnosti.

Další články k tématu