Tlak páry

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Tlak par (také nazývaný tlak nasycení) je absolutní tlak, který pára látky zaujímá v rovnováze s její kapalnou nebo pevnou fází, přičemž v technologii odstředivých čerpadel je důležitý pouze přechod mezi plynnou a kapalnou fází.

Tlak par čerpané kapaliny má významný vliv na kavitační chování a tím i hodnotu NPSH systému.

Tlak par je jednou z nejdůležitějších vlastností kapalin pro výběr čerpadel a závisí na teplotě kapaliny.

Další články k tématu

Výběr čerpadla

Odstředivá čerpadla je třeba volit tak, aby specifikovaný návrhový bod systému ležel na charakteristické křivce maximálních otáček motoru v bodě nejlepší účinnosti (konstrukční bod) nebo co nejblíže k němu.

Číst dál