čerpadlo

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Čerpadlo je stroj pro dopravu kapalin nebo plynů nebo směsí kapalin, plynů a / nebo pevných látek.

V užším slova smyslu se na rozdíl od dmychadel a kompresorů hovoří o plynech a stlačitelných médiích a o čerpadlech pro nestlačitelná média kapalinových čerpadlech. To znamená, že objem kapaliny zůstává se zvyšujícím se tlakem téměř konstantní. V praxi sem patří i kapalné směsi s nízkým obsahem pevných látek nebo plynů.

Podle směru toku energie patří čerpadla mezi pracovní stroje.

Další články k tématu