Motorové čerpadlo s dělenou trubkou

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Zapouzdřená motorová čerpadla jsou mokroběžná čerpadla, ve kterých jsou všechny rotující součásti uvnitř zapouzdřeného motoru obklopeny čerpaným médiem.

Tím odpadá nutnost utěsnění hřídele pomocí ucpávky nebo mechanické ucpávky, která je vyžadována u jiných typů čerpadel.

Čerpané médium slouží k mazání ložisek motoru (kluzných ložisek) a také k chlazení vnitřku rotoru. Tento takzvaný mokrý prostor je utěsněn od atmosféry nebo vinutí motoru plechovkou. Tato plechovka má průměrnou tloušťku stěny pouze 0,1 až 0,3 mm a je vyrobena z nemagnetické vysoce legované oceli. Kanystr je staticky utěsněn pomocí O-kroužků.

Funkce / funkce
Výhodou této konstrukce je jednoznačně to, že je zcela bezúdržbová. Žádná výměna nebo hlášení, žádná výměna těsnících prvků, ale perfektní funkce po celou dobu provozu.

Hladkost tohoto designu je pozoruhodná. Důvodem této hladkosti je kromě tlumicích vlastností vody, ve které se pohybují rotující části, kluzné uložení rotoru. To eliminuje všechny valivé nebo valivé zvuky, které se vyskytují u valivých ložisek z. B. může nastat pomocí kuličkových ložisek.

Nejen hladký chod, ale i životnost a míra náchylnosti k poruchám je rozhodujícím způsobem ovlivněna touto součástí.

Konstrukce ložiska je jednou z nejdůležitějších konstrukčních vlastností čerpadel s mokrým rotorem. Pro provozní bezpečnost čerpadla má kromě konstrukčního provedení ložisek rozhodující význam materiálové párování ložiska. V praxi převládaly tyto kombinace:

  • Keramická hřídel / keramické ložisko
  • Hřídel z kalené chromové oceli / uhlíkové ložisko.

Keramické ložisko, hřídel a ložisko vyrobené ze stejného materiálu, což je pár, který je v rozporu s tradiční teorií ložisek, má velmi malé opotřebení ložisek díky extrémně tvrdému a křehkému materiálu keramika oxidu hlinitého s optimálním mazáním ložisek. Pokud však chybí předpoklad pro správné mazání, kupř. B. Chod nasucho v důsledku hromadění vzduchu nebo tvorby páry v případě přehřátí, po krátké době hrozí zablokování. Kromě toho je keramická hřídel relativně náchylná k rozbití, když je vystavena mechanickému namáhání, např. v důsledku přepravních vibrací nebo při pokusu o její odblokování v důsledku naklánění pomocí šroubováku.

Naproti tomu dvoumateriálové ložisko - hřídel z tvrzené chromové oceli / karbonové ložisko - vykazuje velmi dobrý chod na sucho nebo nouzový chod karbonových ložisek impregnovaných kovem. K tomu se přidává pověstná odolnost tvrzené ocelové hřídele proti zlomení proti nárazům a vibracím.

Provozní chování
Na základě desítek let praxe s miliony čerpadel, statistický průměr za normálních provozních podmínek a v závislosti na konstrukci čerpadla vedl k životnosti cca 40 000 až 70 000 provozních hodin. To odpovídá v průměru 8-12 let při běžném provozu vytápění. Optimální funkčnost této konstrukce podtrhuje i fakt, že nemálo mokroběžných čerpadel běží více než 15 až 20 let (přes 100 000 provozních hodin) bez poruch a údržby.

Mokroběžná čerpadla v technice budov důsledně disponují regulací otáček hnacích motorů jako zvláštní funkcí. Mezitím již nejsou v mnoha zemích pro nové instalace povoleny ručně přepínatelné ovládací prvky a byly z velké části nahrazeny automatickými ovládacími prvky.

Další články k tématu