Rychlost – zákony afinity

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Zákon afinity popisuje rychlostní závislost dopravních parametrů odstředivých čerpadel. Lze jej odvodit jako speciální případ z obecných podobnostních vztahů.
Rychlost – zákony afinity

Platí následující:

1. Modelové právo

2. Modelové právo

3. Modelové právo

Q - průtok
H - dodací hlava
P - spotřeba energie
n - rychlost
Indexy se vztahují k příslušné rychlosti.

Zákony afinity platí přesně pro toky bez tření, nestlačitelné. Pro technické aplikace je třeba je považovat za přibližné řešení.

Obecně platí, že tyto zákony afinity jsou nezávislé na tom, jak je změna rychlosti technicky implementována. Tradičně se u malých a středních čerpadel zaváděla kroková změna otáček výměnou vinutí. Ty byly mezitím z velké části nahrazeny frekvenčními měniči.

Pomaloběžné elektropohony jsou u větších odstředivých čerpadel velmi drahé, proto se pro tyto případy používají redukční převody.

Spalovací motory se používají i pro mobilní použití. Ty mají také proměnnou rychlost ve stanoveném rozsahu.

Další články k tématu