Vyžaduje se NPSH

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Je hodnota NPSH čerpadla.
Vyžaduje se NPSH

Požadovaná NPSH je nejmenší hodnota NPSH, při které je splněno určité kavitační kritérium (např. kavitační opotřebení, šíření bublin páry, vibrace, hluk, pokles dopravní výšky).

V závislosti na objemovém průtoku Q je NPSH erf charakteristikou odstředivého čerpadla a je specifikována jako charakteristika čerpadla NPSH (Q) pro mnoho typů. Při nízkém objemovém průtoku je hodnota NPSH téměř konstantní, zatímco s vysokými objemovými průtoky strmě roste.

Hodnota NPSH čerpadla se mění s otáčkami a průměrem oběžného kola.

U některých typů čerpadel lze hodnotu NPSH volitelně snížit dodatečnou konstrukcí. Typickým příkladem toho je induktor, u kterého je přímo před vlastním oběžným kolem odstředivého čerpadla uspořádáno axiální oběžné kolo s několika lopatkami.

Další články k tématu

Zamezení kavitaci

Pokud vstupní tlak dostupný v systému, známý také jako statický tlak, klesne pod vstupní výšku potřebnou pro čerpadlo, musí být pomocí vhodných opatření zajištěna alespoň rovnováha.

Číst dál

Tlak páry

Tlak par (také nazývaný tlak nasycení) je absolutní tlak, který pára látky zaujímá v rovnováze s její kapalnou nebo pevnou fází, přičemž v technologii odstředivých čerpadel je důležitý pouze přechod mezi plynnou a kapalnou fází.

Číst dál