NEWTONOVA kapalina

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Tekutina je pak NEWTONOVA kapalina, pokud platí NEWTONův zákon tření (také NEWTONův zákon proudění), tzn. H. smykové napětí je úměrné gradientu rychlosti kolmému ke směru proudění. Viskozita tedy závisí pouze na teplotě.

V případě jednorozměrného toku platí následující:

& nbsp;

Kapaliny NEWTON se používají například pro průtokové procesy:

  • voda
  • Oleje
  • Plyny
  • Merkur
  • Alkohol
  • Benzín

Pokud není známo, zda médium vykazuje NEWTONOVSKÉ tokové chování či nikoli, měly by být provedeny laboratorní testy.

& nbsp;

Další články k tématu

viskozita

Viskozitou (též houževnatostí) se rozumí vlastnost materiálu způsobená molekulárními interakcemi, jejichž prostřednictvím se vnitřním třením brání změně tvaru (deformaci).

Číst dál

Tlak páry

Tlak par (také nazývaný tlak nasycení) je absolutní tlak, který pára látky zaujímá v rovnováze s její kapalnou nebo pevnou fází, přičemž v technologii odstředivých čerpadel je důležitý pouze přechod mezi plynnou a kapalnou fází.

Číst dál