Kavitace

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Při kavitaci (tvorbě dutin) se v kapalině náhle vytvoří místní bublinky páry.

Ty vznikají, když statický tlak v kapalině klesne pod tlak par související s příslušnou teplotou. Pokud pak statický tlak opět stoupne nad tlak páry, viděno ve směru proudění, bublinky páry náhle kondenzují.

Kavitace může vést k předčasnému opotřebení materiálu a také k emisím hluku. Proto je třeba se kavitaci pokud možno vyhnout.

Další články k tématu

Výběr čerpadla

Odstředivá čerpadla je třeba volit tak, aby specifikovaný návrhový bod systému ležel na charakteristické křivce maximálních otáček motoru v bodě nejlepší účinnosti (konstrukční bod) nebo co nejblíže k němu.

Číst dál