Vypouštění odpadních vod Qww

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Pro dimenzování je rozhodující předpokládaný odvod odpadních vod.

Vypouštění odpadních vod Q ww podle DIN EN 12056-2 se určuje ze součtu hodnot připojení (DU) s přihlédnutím k simultánnosti, kde K je směrná hodnota pro index vypouštění . Záleží na typu stavby a vyplývá z četnosti využívání odvodňovacích objektů.

Q ww - odvod odpadních vod
K - index vybíjení
DU - připojená zátěž
Q tot - celkový odtok odpadních vod
Q s - nepřetržité vybíjení (bez redukce pro simultánnost)

Ze součtu DU lze vypočítat vypouštění odpadních vod Q ww pomocí výše uvedeného vzorce s přihlédnutím k odpovídajícímu indexu vypouštění K. Pokud je zjištěné vypouštění odpadních vod Q ww menší než největší přípojná hodnota jednotlivého odvodňovacího objektu, je rozhodující tato (mezní hodnota).

Další články k tématu