hustota

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Hustota je důležitá vlastnost tekutiny, která závisí na teplotě. Hustota čerpaného média má přímý vliv na potřebu výkonu čerpadla.

Potřeba mechanického výkonu odstředivého čerpadla (výkon hřídele) je přímo úměrná hustotě čerpaného média.
P 2 ~ ρ

P 2 = výkon hřídele
ρ = hustota čerpaného média

Naproti tomu křivka škrticí klapky čerpadla H (Q) a účinnost η (Q) jsou nezávislé na hustotě.

Tyto vztahy jsou automaticky zohledněny softwarem pro výběr čerpadla.

Další články k tématu