Nominální tlak

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Jmenovitý tlak je velikost určená pro normalizaci součástí, která je zkrácena dle ISO 7268 mezinárodní zkratkou PN.

"Udává se bez jednotky. Jeho číselná hodnota označuje přípustný provozní tlak v barech při teplotě 20 °C pro daný komponent a uvedený materiál. V čerpací technice se používají jmenovité tlakové úrovně podle DIN 2401."

Preferovaná čísla pro jmenovitý tlak jsou 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40...."

Další články k tématu