Odstředivé čerpadlo

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
V odstředivém čerpadle se kapalina pohybuje odstředivými silami způsobenými rotací oběžného kola ve spirální skříni.

Odstředivé čerpadlo je stroj na proudění hydraulické kapaliny, ve kterém je dopravní médium dopravováno pomocí odstředivých sil (odstředivých sil) způsobených rotací oběžného kola. Energie se přenáší vychylováním toku uvnitř lopatek oběžného kola.

Odstředivá čerpadla se obvykle používají pro bezpulsní, nepřetržitý nebo přerušovaný provoz, ale nejsou vhodná pro dávkování nebo plnění. Síla tohoto procesu spočívá v nepřetržitém provozu bez pulzací. Další výhodou je relativně jednoduchá konstrukce a dobrá přizpůsobivost, která zabraňuje vysokým nákladům na údržbu.

Použití je omezeno s ohledem na viskozitu čerpaného média. Se zvyšující se viskozitou kapaliny se účinnost snižuje. Proto je použití prakticky omezeno na kapaliny s kinematickou viskozitou do 100 ... 150 mm² / s. Objemová čerpadla jsou preferovanou volbou pro velmi vysoké viskozity.

Důležitými parametry jsou dopravní výška, průtok, příkon, účinnost a hodnota NPSH. Parametry jsou obecně znázorněny jako charakteristické křivky v závislosti na objemovém průtoku (výtlaku).

Další články k tématu

viskozita

Viskozitou (též houževnatostí) se rozumí vlastnost materiálu způsobená molekulárními interakcemi, jejichž prostřednictvím se vnitřním třením brání změně tvaru (deformaci).

Číst dál