Těsnění hřídele

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Na rozdíl od čerpadel s mokrým rotorem jsou u suchoběžných čerpadel zapotřebí hřídelové ucpávky pro oddělení čerpaného média od hnacího motoru.

Dva nejběžnější systémy jsou:

Ucpávka - jako tradiční hřídelová ucpávka - se zřídka vyskytuje kvůli údržbě požadované v technických zařízeních budov a je ve skutečnosti běžná pouze u čerpadel se základovou deskou. Lze jej nalézt ve speciálních provedeních u inline čerpadel.

V závislosti na provozních podmínkách jsou vyžadována různá těsnění a nastavení ucpávky. Obecně lze vzhledem k průměrným provozním tlakům/teplotám a normální kvalitě vody předpokládat, že průměrné množství kapající vody 10 kapek za minutu vytváří dostatečné mazání pro ucpávku. V jednotlivých případech je třeba dodržovat speciální informace výrobce. Životnost těsnění ucpávky by se měla pohybovat mezi 1 a 2 roky. V případě ucpávkových ucpávek s obzvláště nízkým zatížením nejsou neobvyklé doby prostoje několika let. Na druhou stranu extrémní vodní podmínky (znečištění, příměsi, přehřívání atd.) mohou životnost zásadně snížit. Aby se zabránilo poškození hřídele agresivními médii nebo nesprávnou manipulací s ucpávkou, měla by být upřednostněna provedení s ochrannými manžetami hřídele.

Bezúdržbová mechanická ucpávka se etablovala ve stavební technice a mnoha dalších aplikacích jako standard pro čerpadla s hřídelovými ucpávkami.
Během provozu nedochází ke ztrátám vody a po dobu životnosti mechanické ucpávky nejsou potřeba žádné údržbové práce. Životnost za průměrných provozních a vodních podmínek je 1 až 2 roky, max. 3 roky. Extrémní vodní podmínky (znečištění, příměsi, přehřívání atd.) mohou výrazně snížit životnost. V takových aplikacích musí být vhodnost nebo speciální konstrukce pro provozní podmínky dohodnuty s výrobcem. V technologii budov návrh, který:

  • funguje nezávisle na směru otáčení
  • pružně sedí na hřídeli pomocí vlnovce (v případě mechanického opotřebení ucpávky automatické seřízení pomocí vestavěné pružiny)
  • nabízí optimální mazací vlastnosti díky spojení materiálů tvrdý / měkký (keramika nebo tvrdý kov na uhlík)
  • je namontován na ochranném pouzdru hřídele vyrobeném z bronzu nebo nerezové oceli.

Upozornění:
Těsnění ucpávky a mechanické ucpávky jsou díly podléhající opotřebení. Chod nasucho není povolen a u obou verzí vede ke zničení těsnění.

Další články k tématu